Emittenter

BNP Paribas

BNP Paribas har sitt huvudkontor i Paris och har lokal närvaro i över 80 länder över hela världen, inklusive Norden. Banken uppvisar genomgående starka kreditbetyg (A  / A1 / A +) per 2016 05 10 vilket visar på stabilitet och skapar förtroende under utmanande marknadsförhållanden. För mer information om BNP Paribas, se informationsfoldern.

UBS

UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring 60 000 anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. Emittenten (UBS) kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”. För mer information om UBS, se informationsfoldern

För aktuella produkter, se nuvarande emission.