Mode

Aktuellt erbjudande

SIP Nordic erbjuder nu allmänheten teckning i kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringar enligt nedan. Se längst ned på sidan för information om hur du tecknar dig.


 
 Sista teckningsdag21 september
 Sista likviddag28 september


Räntealternativ

 

Kreditobligation Europa High Yield 4

Kupongobligation, Löptid ca 5 år
Teckningskurs  
100%
Kupong ind.
8,5%


Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutgiltiga villkor

Placeringens har exponering mot iTraxx Crossover Index Series 29 med 75 referensbolag. Nivån för kupongutbetalning och återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande referensbolag.

Kvartalsvis kupong

Full återbetalning på slutdagen vid färre än 9 kredithändelser i referensbolagen

Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital

Återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande referensbolag


 

Autocalls

 

Sverige Europa Indexautocall

Autocall, Löptid 1-5 år
Teckningskurs
100%
Ack. Kupong per år
ind 7%
Riskbarriär70%
Kupongbarriär95% 
Inlösenbarriär95% 
  
Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutliga villkor

Exponering mot ett europeiskt och ett svenskt aktieindex med
med möjlighet till ackumulerande kupong.

Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis efter första året om korgen är minst 95% av startvärdet på avläsningsdagen

Möjliga ackumulerande kuponger om 7% per kvartal

Placeringen är ej kapitalskyddad

Om riskbarriären är bruten på slutdagen minskas nominellt belopp med den procentuella nedgången för sämst utvecklade aktie i korgen 

Så tecknar du dig: 

1. Välj placering och teckningsbelopp med hjälp av produktinformationen, ta hjälp av en professionell rådgivare om du behöver. 

2. Ladda ned och fyll i Teckningsanmälan från hemsidans Kundservice/Blanketter.

2.1. Depå. På Teckningsanmälan ska förvaringsdepå anges, har du ingen sådan kan du ange att du vill öppna en kostnadsfri SIP Nordic-depå. Då skickar vi dig särskilda depåhandlingar. Depåhandlingar finns på hemsidans Kundservice/Blanketter.  

3. Efter att vi mottagit teckningsanmälan skickar vi en nota och betalningsinstruktion. 

4. Under placeringens löptid hjälper vi dig med produktuppföljning och andrahandsmarknad.