SIP Nordic FK
            Uppdaterad
BNP Paribas "Newcits" (ENHAALFI Index) 2019-03-20
 
Graf (indexstart)
      Graf (YTD)    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Benchmark (grå färg) -  Likaviktat Barclays Obligationsindex (LBUSTRUU Index) och MSCI World (MXWO Index)
Bidrag per fond under året Förändring sedan igår Förändring 1 månad YTD
+ Standard Life Global Absolute Return -0,20% 1,39% 3,46%
Inriktning: Lång / Kort-strategi på en kombination av traditionella tillgångar Volatilitet: 2,66% Läs mer
+ Morgan Stanley - Global Multi Asset Op. Fund* 0,00% 0,34% 0,39%
Inriktning: absolutavkastande, blandning aktire,ETFer obligationer och derivat Volatilitet: 20,68% Läs mer
+ Goldman Sachs - Global Strategic Income Bond -0,30% -0,30% 2,75%
Inriktning: Användning av derivat mot räntor, krediter och / eller valutor Volatilitet: 2,27% Läs mer
+ Henderson Horizon - Pan European Alpha -0,26% -0,07% 3,70%
Inriktning: Exponering mot europeiska aktier Volatilitet: 3,10% Läs mer
+ Old Mutual Global Equity Absolute Return 0,09% -0,63% -3,88%
Inriktning: Marknadsneutral portfölj av globala aktier/derivat, absolutavkastande Volatilitet: 4,31% Läs mer
= Likaviktad portfölj* -0,14% 0,15% 1,29%
* Ersätter Diversified Alfa + från 3/10 2017     Volatilitet: 6,60%  
Index      
Avkastning mäts: Senaste värde
▪ Indexnivån beräknas med avdrag för Euribor 3M på årsbasis 110,36
▪ Volatilitetskontroll målnivå om 4%
▪ Exponering kan skifta mellan 0-150%
▪ En fast avgift på 0,5% per år vilket motsvarar finansieringskostnad
▪ Valutasäkrat i SEK Förändring sedan igår i år
▪ BNP Paribas som stor investerare erhåller rabatter på förvaltningsavgifter vilket återinvesteras i indexet -0,20% 1,87%
▪ Indexvärdet visar utvecklingen net av fees, dvs efter alla justeringar Sharpe Årlig Eff. Exponering
#REF! 0,59 145,63%
    Euribor 3M
    0,211%
   
   
Avkastning per år Nyckeltal pm indexet
2014 3,63% Indexstart 2012-02-21
2015 -2,49% Högsta nivå 125,01
2016 -3,73% Volatilitet 2,35%
2017 1,87% Sharpekvot 0,59