SIP Nordic FK
            Uppdaterad
BNP Paribas "Newcits" (ENHAALFI Index) 2019-01-17
 
Graf (indexstart)
      Graf (YTD)    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Benchmark (grå färg) -  Likaviktat Barclays Obligationsindex (LBUSTRUU Index) och MSCI World (MXWO Index)
Bidrag per fond under året Förändring sedan igår Förändring 1 månad YTD
+ Standard Life Global Absolute Return 0,02% 0,45% 0,51%
Inriktning: Lång / Kort-strategi på en kombination av traditionella tillgångar Volatilitet: 5,86% Läs mer
+ Morgan Stanley - Global Multi Asset Op. Fund* -0,15% -0,10% 0,00%
Inriktning: absolutavkastande, blandning aktire,ETFer obligationer och derivat Volatilitet: 20,60% Läs mer
+ Goldman Sachs - Global Strategic Income Bond 0,06% 0,06% 1,64%
Inriktning: Användning av derivat mot räntor, krediter och / eller valutor Volatilitet: 2,57% Läs mer
+ Henderson Horizon - Pan European Alpha 0,20% 1,72% 1,51%
Inriktning: Exponering mot europeiska aktier Volatilitet: 5,87% Läs mer
+ Old Mutual Global Equity Absolute Return -0,13% -2,60% -2,37%
Inriktning: Marknadsneutral portfölj av globala aktier/derivat, absolutavkastande Volatilitet: 5,98% Läs mer
= Likaviktad portfölj* 0,00% -0,09% 0,26%
* Ersätter Diversified Alfa + från 3/10 2017     Volatilitet: 8,17%  
Index      
Avkastning mäts: Senaste värde
▪ Indexnivån beräknas med avdrag för Euribor 3M på årsbasis 108,73
▪ Volatilitetskontroll målnivå om 4%
▪ Exponering kan skifta mellan 0-150%
▪ En fast avgift på 0,5% per år vilket motsvarar finansieringskostnad
▪ Valutasäkrat i SEK Förändring sedan igår i år
▪ BNP Paribas som stor investerare erhåller rabatter på förvaltningsavgifter vilket återinvesteras i indexet 0,00% 0,37%
▪ Indexvärdet visar utvecklingen net av fees, dvs efter alla justeringar Sharpe Årlig Eff. Exponering
#REF! 0,33 144,03%
    Euribor 3M
    0,211%
   
   
Avkastning per år Nyckeltal pm indexet
2014 3,63% Indexstart 2012-02-21
2015 -2,49% Högsta nivå 125,01
2016 -3,73% Volatilitet 3,67%
2017 0,37% Sharpekvot 0,33