SIP Nordic samarbetar med olika partners för att distribuera de investeringsprodukter vi utvecklar.

Gemensamt för alla partners är att de ska vara reglerade av Finansinspektionen eller motsvarande i det land där de är etablerade. Distributionspartners kan också vara anknutet ombud till något an dessa bolag eller till SIP Nordic självt.

SIP Nordic söker alltid nya samarbeten i de Nordiska länderna, hör av er till vår försäljningschef, Robert Grünau robert.grunau@sipnordic.se / 08-566 126 01 för att få veta mer.

Önskar ni bli anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission, kontakta Institutets VD.