”Vi är en samarbetspartner för dig oavsett om du har behov av finansiering eller om du har behov av placering”

SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag som grundades 2006. Vi är en oberoende aktör som hjälper våra kunder med såväl kapitalanskaffning till projekt som placeringslösningar för ditt kapital. Till vår hjälp har vi relationer med företag och ett distributionsnät av anknutna ombud i hela Norden.

På kapitalanskaffningssidan kan vi hjälpa dig med finansiering av dina projekt så som fastighetsutveckling, byggnationer av lokaler och bostäder, förvärvsfinansieringar såväl som refinansieringar av tidigare obligationslån eller andra lån samt bryggfinansieringar med hjälp av bland annat företagsobligationer och andra finansieringsformer.

  • Kapitalbehov
  • Förvärvsfinansieringar
  • Byggnationer
  • Investeringar
  • Refinansieringar
  • Bryggfinansieringar

Har du behov av att placera ditt kapital har vi en lång erfarenhet av att arrangera och placera skräddarsydda placeringslösningar till både dig och företaget samt goda relationer med olika distributörer inom placerings- och pensionsområdet.