Vi har en omtalat hög servicenivå. Har du som kund frågor eller funderingar kring våra tjänster så är du alltid välkommen att kontakta oss, se här.

Har du en egen finansiell rådgivare så kan det i många fall även vara naturligt att vända sig till honom eller henne direkt. De flesta professionella rådgivarna känner oss väl.

Det är av största betydelse att kunder är nöjda med de tjänster vi erbjuder. Det är vad vårat arbete går ut på. Skulle du ändå inte vara nöjd med våra tjänster efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga.

Klagomålsansvarig

SIP Nordic Fondkommission AB
Strandvägen 1 6tr,
114 51 Stockholm

Beskriv i ditt brev så detaljerat som möjligt vad som hänt, vad du är missnöjd med och vad du vill uppnå med ditt klagomål. Om du sedan inte är nöjd med det besked vi lämnat i ett klagomålsärende kan du få hjälp av flera olika fristående institut:

Konsumenternas – Vägledning om Bank och Försäkring
Konsumenternas Bank- och finansbyrå informerar och ger råd i frågor som rör banker, fondbolag och andra finansiella företag. Byrån är opartisk och all rådgivning är kostnadsfri.

Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna Reklamationsnämnden prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företag, till exempel banker, finansbolag, kapitalrådgivare, fondkommissionärer med flera.