Kvinna vid havet

Samhället ställer allt högre krav på individen att ta ansvar för sin ekonomiska trygghet genom eget sparande och placeringar.

Det här illustreras inte minst av premiepensionssystemet där samhället från år 2000 överlät delar av ansvaret för pensionsförvaltningen på individen. Det har blivit allt viktigare att anlita professionella rådgivare och söka större kunskap. Utbildningsfrågor ligger oss på SIP Nordic varmt om hjärtat.

SIP-Guiden till bättre placeringar visar att det finns alternativ med större möjligheter än gamla tidens placeringar. Det här kan vara värdefullt att beakta i skuggan av en aktiemarknad som har genomlevt tre börsras av betydande storlek på femton år. Med strukturerade placeringsprodukter kan du få en risk- och avkastningprofil utifrån dina behov och önskemål. Med dessa placeringar behöver du inte ha en oändlig placeringshorisont eller vara specialist på riskhantering för att förstå vilka risker och möjligheter du egentligen har i dina placeringar.  Kontakta oss om du vill veta mer om SIP-Guiden.

SIP Nordic Academy – för professionella rådgivare

Inom ramen för SIP Nordic Academy erbjuder SIP Nordic Fondkommission ett omfattande produktutbildningsprogram för professionella rådgivare.
SIP Nordic Academy erbjuder en dokumenterad och djup förståelse för strukturerade placeringsprodukter, hur de fungerar och hur de bäst används. Utbildningen utgår från fasta utbildningsmoduler. Utbildningsverksamheten bedrivs dels utifrån öppna inbjudningar och dels som skräddarsydda arrangemang för enskilda rådgivningsföretag och olika organisationer. Som komplement erbjuds bland annat e-learning och diagnostiska prov.

SIP Nordic Academy internationellt

SIP Nordic Academy har rönt stora framgångar i Storbritannien och USA.
I Storbritannien har över 1 400 rådgivare genomgått utbildning genom SIP Nordic Academy. Utbildningen är ackrediterad och godkänd för GAP Filling av Institute For Financial Planning.
I USA har SIP Nordic Academy bedrivit utbildningsverksamhet sedan 2010 och till dags dato utbildat över 200 finansiella rådgivare. Utbildningen är ackrediterad och godkänd för Continuing Education (CE) for 4 CE hours av CIMA/CIMC/CPWA och Certified Financial Planner Board of Standards.