Värdepappersdepå

Den vanligaste och enklaste formen för placeringar i fonder, aktieindexobligationer och andra strukturerade placeringsprodukter är via den vanliga värdepappersdepån. Skatteeffekterna i depån följer de sedvanliga reglerna om hur enskilda värdepappersaffärer ska deklareras och beskattas. SIP Nordic erbjuder alla placerare en kostnadsfri värdepappersdepå.

Försäkringsdepå

Vi erbjuder även försäkringsdepåer i samarbete med några av de största försäkringsbolagen. På en försäkringsdepå är det vanligaste att placeraren investerar inom ramen för en kapitalförsäkring. Genom en fullmakt från försäkringsbolaget kan placeraren själv eller tillsammans med sin rådgivare köpa och sälja placeringar efter behov.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto ”ISK” är en sparandeform för dig som handlar med aktier, fonder och andra finansiella instrument men vill slippa krångel med att redovisa varje enskild kapitalvinst och kapitalförlust när du deklarerar.

Istället för att betala kapitalvinstskatt och deklarera för enskilda transaktioner så beräknas en årlig schablonintäkt som tas upp till beskattning. På så vis beräknas den årliga skatten inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad årlig avkastning som baseras på ditt kapitalunderlag. För mer information, ladda ner vår blankett.

Blankett ISK