Maskroser

SIP Nordic erbjuder nu allmänheten teckning i kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringar enligt nedan.

Sista teckningsdag: 18 oktober
Sista likviddag: 25 oktober

Kreditcertifikat Stena

Kreditcertifikat Stena

Placeringen ger löpande kvartalsvisa utbetalande kuponger genom att du tar kreditexponering mot Stena AB

• Indikativ årlig kupong om indikativt 5,6% lägst 4,0% (kvartalsvis utbetalning)
• Det nominella beloppet har riskexponering mot Stena AB

+ Löpande kvartalsvis kupong
+ Full återbetalning på slutdagen så länge Stena AB inte utsatts för kredithändelse
– Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital vid en kredithändelse

Kreditcertifikat Stena Löptid ca 6 år

Teckningskurs 100%
Årlig kupong ind. 5,6% (lägst 4,0%)
SRI 4

Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutgilltiga villkor

Aktiebevis juni skärmdump

Aktiebevis Nordea Platå med årligt utbetalande kupong

Placeringen erbjuder investeraren exponering med hävstång mot Nordea Bank Abp.

+ Kombinationen av kupong och hävstång mot aktiekursutvecklingen mot Nordea Bank Abp. Max +20% multiplicerat med deltagandegraden indikativt 400%.
+ Årlig kupongränta om indikativt 1,3% lägst 1%

– Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt courtage om Nordea Bank Abp slutar under 70% (riskbarriären) av dess startvärde i slutet av löptiden
– Om index på slutdagen noteras under riskbarriären återbetalas det nominella beloppet plus den sista kupongen minus nedgången i aktien.

Aktiebevis Nordea Platå, Löptid 3 år

Teckningskurs 100%
Riskbarriär 70%
Kupong ind 1,3%
SRI 5

Produktbroschyr
Faktablad (KID)
Teckningsanmälan
Allmänna villkor handel
Slutliga villkor

Så tecknar du dig:

1. Välj placering och teckningsbelopp med hjälp av produktinformationen, ta hjälp av en professionell rådgivare om du behöver.

2. Ladda ned och fyll i Teckningsanmälan från hemsidans Kundservice/Blanketter.

2.1. Depå. På Teckningsanmälan ska förvaringsdepå anges, har du ingen sådan kan du ange att du vill öppna en kostnadsfri SIP Nordic-depå. Då skickar vi dig särskilda depåhandlingar. Depåhandlingar finns på hemsidans Kundservice/Blanketter.

3. Efter att vi mottagit teckningsanmälan skickar vi en nota och betalningsinstruktion.

4. Under placeringens löptid hjälper vi dig med produktuppföljning och andrahandsmarknad.