SIP Nordic samarbetar med några av världens största och mest kända banker, nedan finner ni ett urval av dessa banker.

BNP Paribas har sitt huvudkontor i Paris och har lokal närvaro i över 64 länder över hela världen, inklusive Norden. Banken uppvisar genomgående starka kreditbetyg / ”A+” per 2024-01-01 vilket visar på stabilitet och skapar förtroende under utmanande marknadsförhållanden. För en mer detaljerad beskrivning av BNP Paribas och dess ägare se bankens fullständiga basprospekt. Emittenten (BNP) har kreditbetyget ”A+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring 74 000 anställda (per den januar 2024) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se bankens fullständiga basprospekt. Emittenten (UBS) harkreditbetyget ”A+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Goldman Sachs Group, Inc. är ett ledande globalt investmentbank-, värdepappers- och investeringshanteringsföretag som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster till en betydande och diversifierad kundbas som inkluderar företag, finansinstitut, regeringar och individer. Företaget grundades 1869 och har huvudkontor i New York och har kontor i alla större finansiella centra runt om i världen. Goldman Sachs har kreditbetyget ”BBB+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Natixis S.A. erbjuder företag, investeringar och finansiella tjänster. Banken servar finansiella institutioner och institutionella investerare. Natixis erbjuder en fullsortimentsbank i form av rådgivning och finansiering, investeringslösningar i form av kapitalförvaltning, försäkring, privat bank och private equity, samt andra specialiserade finansiella tjänster. Natixis har kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Leonteq AG är en teknik och tjänsteleverantör för investeringslösningar. Bolaget erbjuder derivatinvesteringsprodukter och -tjänster och täcker främst kapitalskydd, avkastningsförbättring och deltagande produktklasser. Leonteq fungerar också som både direkt utgivare av egna produkter och som partner till andra finansinstitut över hela världen. Leonteq har kreditbetyget ”BBB” enligt ”Fitch”.

Societe Generale är en av de ledande europeiska finansiella tjänstegrupperna. Baserat på en diversifierad och integrerad bankmodell kombinerar koncernen finansiell styrka och beprövad kompetens inom innovation med en strategi för hållbar tillväxt, som syftar till att vara en betrodd partner för sina kunder, engagerade sig i samhällets och ekonomins positiva omvandlingar.

Societe Generale är verksam i realekonomin i över 150 år, med en solid position i Europa och kopplad till resten av världen, och har över 117 000 anställda i 66 länder och stöder dagligen 31 miljoner enskilda kunder, företag och institutionella investerare runt om i världen genom att erbjuda ett brett utbud av rådgivningstjänster och skräddarsydda finansiella lösningar.

Morgan Stanley är en bankkoncern som tillhandahåller diversifierade finansiella tjänster globalt. Bolaget driver en global värdepappersservice som betjänar enskilda och institutionella investerare och investment banking-kunder. Morgan Stanley driver även en global kapitalförvaltningsverksamhet. Morgan Stanley har kreditbetyget ”A+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

 

 

 

Till grundprospekt