SIP Nordic samarbetar med några av världens största och mest kända banker, nedan finner ni ett urval av dessa banker.

BNP Paribas har sitt huvudkontor i Paris och har lokal närvaro i över 80 länder över hela världen, inklusive Norden. Banken uppvisar genomgående starka kreditbetyg / ”A” per 2019-02-15 vilket visar på stabilitet och skapar förtroende under utmanande marknadsförhållanden. För en mer detaljerad beskrivning av BNP Paribas och dess ägare se bankens fullständiga basprospekt. Emittenten (BNP) har kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring 60 000 anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se bankens fullständiga basprospekt. Emittenten (UBS) harkreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Goldman Sachs Group, Inc. är ett ledande globalt investmentbank-, värdepappers- och investeringshanteringsföretag som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster till en betydande och diversifierad kundbas som inkluderar företag, finansinstitut, regeringar och individer. Företaget grundades 1869 och har huvudkontor i New York och har kontor i alla större finansiella centra runt om i världen. Goldman Sachs har kreditbetyget ”BBB+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Natixis S.A. erbjuder företag, investeringar och finansiella tjänster. Banken servar finansiella institutioner och institutionella investerare. Natixis erbjuder en fullsortimentsbank i form av rådgivning och finansiering, investeringslösningar i form av kapitalförvaltning, försäkring, privat bank och private equity, samt andra specialiserade finansiella tjänster. Natixis har kreditbetyget ”A+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Leonteq AG är en teknik och tjänsteleverantör för investeringslösningar. Bolaget erbjuder derivatinvesteringsprodukter och -tjänster och täcker främst kapitalskydd, avkastningsförbättring och deltagande produktklasser. Leonteq fungerar också som både direkt utgivare av egna produkter och som partner till andra finansinstitut över hela världen. Leonteq har kreditbetyget ”BBB-” enligt ”Fitch”.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank tillhandahåller investment banking-tjänster. Bolaget erbjuder investment banking, kapitalmarknader, skattehyror, skulder, obligationslån, statsskuld, export och handel, finans och transaktionsbanktjänster. Credit Agricole Corporate and Investment Bank serverar kunder över hela världen. Credit Agricole har kreditbetyget ”A+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Credit Suisse är en av världens ledande leverantörer av finansiella tjänster och ingår i Credit Suisse-koncernen. Credit Suisses kärnstyrkor är dess position som en ledande förmögenhetsförvaltare och specialiserad investment bankingverksamhet med stark närvaro på hemmamarknaden i Schweiz. Credit Suisse sysselsätter cirka 46 000 personer. Emittenten Credit Suisse har kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Deutsche Bank är Tysklands ledande bank med en stark position i Europa och en betydande närvaro i Amerika och Asien och Stillahavsområdet. De tillhandahåller banktjänster till företag, regeringar, institutionella investerare, små och medelstora företag och privatpersoner. Deutsche Bank har kreditbetyget ”BBB+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Societe Generale är en av de ledande europeiska finansiella tjänstegrupperna. Baserat på en diversifierad och integrerad bankmodell kombinerar koncernen finansiell styrka och beprövad kompetens inom innovation med en strategi för hållbar tillväxt, som syftar till att vara en betrodd partner för sina kunder, engagerade sig i samhällets och ekonomins positiva omvandlingar.

Societe Generale är verksam i realekonomin i över 150 år, med en solid position i Europa och kopplad till resten av världen, och har över 147 000 anställda i 67 länder och stöder dagligen 31 miljoner enskilda kunder, företag och institutionella investerare runt om i världen genom att erbjuda ett brett utbud av rådgivningstjänster och skräddarsydda finansiella lösningar.

Morgan Stanley är en bakkoncern som tillhandahåller diversifierade finansiella tjänster globalt. Bolaget driver en global värdepappersservice som betjänar enskilda och institutionella investerare och investment banking-kunder. Morgan Stanley driver även en global kapitalförvaltningsverksamhet. Morgan Stanley har kreditbetyget ”BBB+” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.

Investec är en internationell specialistbank och kapitalförvaltare som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster till en utvald kundbas på i: Storbritannien och Europa, Sydafrika och Asien / Australien. Investec Bank plc har en långsiktig rating av A2 (positiva utsikter) från Moodys och BBB + (stabila utsikter) från Fitch.

Barclays

Barclays är en transatlantisk konsument- och affärsbank som erbjuder produkter och tjänster till kunder inom segmenten privat, företag och investment banking samt kreditkort och förmögenhetsförvaltning, med en stark närvaro i våra två hemmamarknader Storbritannien och USA.

Med över 325 års historia och erfarenhet inom bankverksamhet, är vi idag verksamma i över 40 länder med ca 80,000 anställda. Barclays transfererar, lånar, investerar och förvaltar pengar åt kunder globalt. Barclays Bank PLC som emittent har följande kreditbetyg, A2 Moody’s, A S&P och A+ Fitch för vidare information om Barclays, vänligen besök deras hemsida.

 

Till grundprospekt