Tälta nära en sjö

Du ska alltid känna dig helt trygg när du gör placeringar via oss på SIP Nordic Fondkommission. Av minst fem goda skäl.

  1. De betalningar vi tar emot eller registrerar på depå förvaras särredovisade som klientmedel hos SEB. Kundens medel blandas inte med SIP Nordics medel. Kunders medel skyddas av Investerarskyddet via statliga Insättningsgarantinämnden.
  2. Vi är transparanta med avgifter och handlar enbart i kommission mellan kunden och banken som ger ut placeringen (emittenten). På andrahandsmarknaden förmedlar vi enbart emittentens marknadskurser. Vi har inget eget handelslager där vi ställer egna köpkurser.
  3. Som registrerat värdepappersbolag står vi under Finansinspektionens tillsyn och har att uppfylla olika krav på intern styrning och kontroll samt kapitaltäckning. Lagen innehåller också en mångfald investerarskyddsregler.
  4. I vår organisation har vi dels två oberoende interna säkerhetsfunktioner, funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad. Dessutom har vi två av varandra oberoende revisorer från välrenommerade revisionsbyråer (R3 och PWC).
  5. Sist i denna exempellista men inte minst är vi omtalat serviceinriktade och finns alltid tillgängliga oavsett vad investerare eller deras rådgivare har för frågor.