Värdepappersdepå

Den vanligaste och enklaste formen för placeringar i fonder, aktieindexobligationer och andra strukturerade placeringsprodukter är via den vanliga värdepappersdepån. Skatteeffekterna i depån följer de sedvanliga reglerna om hur enskilda värdepappersaffärer ska deklareras och beskattas. SIP Nordic erbjuder alla placerare en kostnadsfri värdepappersdepå.

Försäkringsdepå

Vi erbjuder även försäkringsdepåer i samarbete med några av de största försäkringsbolagen. På en försäkringsdepå är det vanligaste att placeraren investerar inom ramen för en kapitalförsäkring. Genom en fullmakt från försäkringsbolaget kan placeraren själv eller tillsammans med sin rådgivare köpa och sälja placeringar efter behov.