SIP Nordic samarbetar med anknutna ombud som erbjuder rådgivning och placeringar utifrån SIP Nordics verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Anknutna ombud har genomgått en godkännandeprocess hos SIP Nordic innan anslutning och därefter sker löpande verksamhetsuppföljning. Vid eventuella klagomål på ett anknutet ombud går det bra att vända sig till SIP Nordic.

Anknutna ombud bedriver ofta också övrig verksamhet än investeringstjänster, till exempel försäkringsförmedling. För övrig verksamhet ansvarar det anknutna ombudet och eventuella klagomål på sådan övrig verksamhet bör vändas direkt till det anknutna ombudet.

Det gläder oss att kunna presentera följande aktuella anknutna ombud. Kontakta dem gärna om du finner intresse för placeringar och sparande.