I de fall där SIP Nordic Fondkommission arbetar som rådgivare till olika företag avseende kapitalanskaffning kan det uppstå investeringsmöjligheter för placerare.

Vi erbjuder också olika typer av företagsobligationer som givits ut av andra företag än just de som vi arbeta som rådgivare till, för mer information om detta kontakta din personliga rådgivare. Likviditeten i den här typen av placering kan vara mycket begränsad under obligationens löptid.

Just nu har vi inga pågående projekt.