Nedan finner du information som kan vara nyttig för dig som investerare både före och efter investeringsbeslut avseende produkter arrangerade av SIP Nordic Fondkommission.

Det kan till exempel vara information om förändrade eller fastställda villkor men också information om eventuella kredithändelser eller andra förändringar av underliggande tillgångar för investeringsprodukterna. Listan och informationen gör inte anspråk på att vara fullständig men vi försöker fånga det mest väsentliga.