Kvinna som tittar ut över havet

SIP Nordic erbjuder ett urval av tjänster som passar dig som privatkund och investerare.

Hos oss hittar du allt från olika typer av Investeringsprodukter så som till exempel Strukturerade Produkter till Fonder och Förvaltningsprodukter. Vi erbjuder också förvaring av olika typer av värdepapper i såväl vanliga förvaringsdepåer som försäkringsdepåer och Investeringssparkonton.

Flera av våra tjänster erbjuds och marknadsföras av våra samarbetspartners och anknutna ombud, mer information om detta kan du få från din rådgivare.

Du ska alltid känna dig helt trygg när du gör placeringar via oss på SIP Nordic Fondkommission, av fem goda skäl;

  1. De betalningar vi tar emot eller registrerar på depå förvaras särredovisade som klientmedel hos SEB. Kundens medel blandas inte med SIP Nordics medel. Kunders medel skyddas av Investerarskyddet via den statliga insättningsgarantin.
  2. Vi är transparanta med avgifter och handlar enbart i kommission mellan kunden och banken som ger ut placeringen (emittenten). På andrahandsmarknaden förmedlar vi enbart emittentens marknadskurser. Vi har inget eget handelslager där vi ställer egna köpkurser.
  3. Som registrerat värdepappersbolag står vi under Finansinspektionens tillsyn och har att uppfylla olika krav på intern styrning och kontroll samt kapitaltäckning. Lagen innehåller också en mångfald investerarskyddsregler.
  4. I vår organisation har vi dels två oberoende interna säkerhetsfunktioner, funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad. Dessutom har vi tre av varandra oberoende revisorer från välrenommerade revisionsbyråer (R3, We Audit och PWC).
  5. Sist i denna exempellista men inte minst är vi omtalat serviceinriktade och finns alltid tillgängliga oavsett vad investerare eller deras rådgivare har för frågor.