SIP Nordic Fondkommission erbjuder olika förvaltningskoncept, vi erbjuder dessa tjänster till privata och institutionella investerare.

För att det ska bli en bra riskspridning i portföljerna så erbjuds denna tjänst bara till större kunder. Prisbilden varierar beroende på typ och storlek av mandat.

SIP Företagsobligation

Den nordiska högräntemarknaden utvecklas snabbt. Förra året emitterades det obligationer för 130 mdr SEK där många nya emittenter gör entré. SIP Företagsobligation är designad för att identifiera de goda emittenterna på marknaden och samtidigt erbjuda investerare en god riskspridning mot marknaden. Portföljen är aktivt förvaltad av ett erfaret team och förvaltningen har varit igång sedan januari 2012 och har genererat en genomsnittlig årsavkastning efter avgifter på 6,8% sedan start.

Aktiv Trend

Det viktigaste i förvaltningen är att ligga rätt i de stora allokeringsbesluten mellan aktier, räntor och råvaror. Det är också viktigt att välja rättgeografiska marknader och allokera rätt mellan defensiva och cykliska sektorer, mandatet Aktiv Trend har utvecklats för att fokusera på just detta. Mandatet är aktivt förvaltat och har en opportunistisk och dynamisk investeringsfilosofi. Produkten är förvaltad av ett erfaret team, förvaltningen startade maj 2015 och har sedan dess genererat en genomsnittlig årsavkastning efter avgifter på 5,0%.

Högutdelande aktier

Detta mandat tar sikte på att skapa en låg stabil avkastning baserat på att köpa och sälja aktier med hög direktavkastning, över tiden innehåller portföljen ca 20 Nordiska aktier. Urvalet av består i huvudsak av 45 nordiska bolag som ingår i Handelsbankens index, Nordic High Dividend Low Volatility Creteria Index. Urvalet förändras årsvis och exkluderar bolag med verksamhet inom fossila bränslen, spel, alkohol, pornografi, tobak, och krigsmateriel.

Skräddarsydda mandat

Inom ramen för detta så anpassar vi förvaltningen helt till kundens önskemål, det kan handla om att till exempel spegla en institution eller stiftelses placeringsreglemente.