SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt privatägt tillståndspliktigt värdepappersbolag som grundades 2006.

SIP Nordic är en ledande arrangör och distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner. Vi arbetar även med kvalificerad rådgivning till företagskunder i samband med kapitalanskaffningar och erbjuder också olika typer av förvaltningstjänster.