Uttrycket ”strukturerade placeringsprodukter” är ett samlingsnamn för värdepapper med koppling till utvecklingen från ett stort urval av underliggande tillgångar.

Den gemensamma nämnare när att de tagits fram med utgångspunkt från olika investerares behov. Strukturerade placeringsprodukter kan erbjuda en specialdesignad, attraktiv risk- och avkastningsprofil.

Strukturerade investeringsprodukter, t.ex. aktieindexobligationer, består rent tekniskt av obligationer som kan kopplas samman med en mängd olika underliggande tillgångar, såsom svenska eller utländska aktie, index, korgar, råvaror, valutor eller specifika investeringsstrategier.

Det är viktigt att förstå vad strukturerade placeringsprodukter är och hur de ska bedömas. En investerare bör själv eller med hjälp sin rådgivare försäkra sig om att välja sådana strukturerade placeringsprodukter som erbjuder priseffektiva och passande villkor i förhållande till sin riskprofil.